Plan lekcji znajduje się w menu głównym.

Aktualności

21 maja 2020 12:05 | Aktualności

Drodzy Rodzice!

Od 25 maja 2020 r. otwieramy powoli szkołę w Ciasnej – działać będzie świetlica szkolna, odbywać się będą konsultacje z uczniami klasy VIII  

Opieka świetlicowa przeznaczona jest wyłącznie dla uczniów klas I-III, których rodzice  pracują zawodowo.

 1.  Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego grupa świetlicowa liczy nie  więcej niż 12 dzieci ( podobnie grupa na konsultacjach).
 2. Rodzic musi zadbać o to aby w drodze do i ze szkoły dziecko używało maseczki
 3. Na terenie świetlicy oraz w trakcie konsultacji  uczniowie będą nosić maseczki na wyraźne wskazanie  rodzica.
 4. Chęć przysłania dziecka do świetlicy  rodzice zgłaszają  dyrektorowi  szkoły  (Tel 34  3535612 lub 34 3930016)  do środy poprzedzającej tydzień, od którego dziecko ma przyjść do świetlicy (poniedziałek).
 5. Z zajęć w szkole ( na świetlicy czy konsultacji) mogą korzystać wyłącznie zdrowe dzieci. Apelujemy o rozsądek rodziców i nie przysyłanie do świetlicy dzieci w sytuacji podejrzenia jakiejkolwiek choroby.  
 6. W  uzasadnionych przypadkach  (widoczne  objawy  chorobowe  u dziecka ) może zostać dokonany pomiar  temperatury dziecka przy użyciu  termometru bezdotykowego, nauczyciel prowadzący  po uzgodnieniu z dyrektorem  ma prawo odmówić  pozostawienia dziecka w świetlicy/ szkole.
 7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 8. Rodzic przyprowadzający dziecko na świetlicę, oddaje je w drzwiach szkoły pod opiekę pracownika obsługi,  który odprowadza dziecko do świetlicy/klasy. Ta sama procedura  obowiązuje przy odbiorze gdyż rodzice nie maja wstępu na teren szkoły.
 9. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, zajęcia będą miały   innych charakter od dotychczasowych, będziemy się starali ograniczyć zabawę w   grupie do minimum. Przerwy miedzy konsultacjami uczniowie spędzać będą w klasie , przy swoim stoliku pod nadzorem nauczyciela.
 10. W czasie pobytu w świetlicy dzieci nie będą opuszczały terenu szkoły, ale będą korzystały z Orlika .
 11. W okresie panującej pandemii nie ma możliwości korzystania z obiadów na terenie szkoły.
 12. Zmniejszymy liczbę dostępnych gier/puzzli/zabawek,  pozostawiając  wyłącznie te łatwe w  dezynfekcji. Prosimy też  aby dzieci nie przynosiły żadnych swoich rzeczy, które nie są konieczne.
 13. Pracownicy szkoły dołożą wszelkich starań  o bezpieczeństwo dzieci  ale trzeba mieć świadomość, że to  bezpieczeństwo nie  zależy tylko od nas.
 14. Rodziców  przyprowadzających dziecko po przerwie do świetlicy  prosimy o  podanie aktualnego numeru telefonu  na  wypadek  zdarzeń nagłych.  Rodzic jest obowiązany odebrać połączenie telefoniczne  ze szkoły.

 

 

                                                                                             dyrektor Zespołu

                                                                                             Barbara Kaczmarek

Przeczytano: 291 razy. Wydrukuj|Do góry