Plan lekcji znajduje się w menu głównym.

Aktualności

25 października 2019 21:48 | Aktualności

"Mediacja - jak łatwo się dogadać"

W sierpniu tego roku, na terenie powiatu lublinieckiego, kilka szkół podstawowych, z inicjatywy pedagoga w Ciasnej Magdaleny Gałuszka, we współpracy ze Stowarzyszenie Centrum Mediacji Lubliniec, podjęło inicjatywę wdrożenia do szkół programu mediacji rówieśniczych. Program zakłada dwuletni cykl zajęć wychowawczo- profilaktycznych, rozpoczynających się w klasie 2.

W ramach tego programu dzieci będą uczyły się zasad komunikacji, sposobów radzenia sobie z konfliktem i mediowania. Jednym z celów programu jest, aby w szkołach w najbliższych latach zakładać kluby mediatora  i wprowadzać elementy szkoły dialogu (rozwiązywania konfliktów bezspornie, angażując do tego dzieci i mlodziez)

W związku z wdrażaniem programu,  zaplanowano konferencję dotyczącą zagadnień z zakresu mediacji. Konferencja ma na celu zainicjowanie współpracy szkół powiatu lublinieckiego w zakresie mediacji oraz szerzenie wiedzy z zakresu mediacji.

Serdecznie zapraszamy na konferencję Mediacja - Jak łatwo się dogadać! Konferencja kierowana jest w głównej mierze do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych, urzędników, rodziców  i wszystkich zainteresowanych tematem.

 

"Mediation - how to get along easily"

In August this year, in the Lubliniec region, several primary schools, at the initiative of the educator in Ciasna Magdalena Gałuszka, in cooperation with the Stowarzyszenie Centrum Mediacji Lubliniec (Mediation Center Association Lubliniec), took the initiative to implement the peer mediation program for schools. The program assumes a two-year series of educational and preventive classes starting in class 2.

 

As part of this program, children will learn the principles of communication, how to manage a conflict  and mediation. One of the goals of the program is to establish mediator clubs in schools and introduce elements of a dialogue school in conflicts in the coming years (indisputably resolving conflicts, involving children and young people)

 

In connection with the implementation of the program, a conference on mediation issues has been planned. The conference aims to initiate cooperation of schools in the region of Lubliniec in the field of mediation and to spread knowledge in the field of mediation.

 

We cordially invite you to the Mediation conference - How to get along easily! The conference is mainly addressed to principals, educators, teachers, social workers, officials, parents and anyone interested in the topic.

Przeczytano: 649 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: