Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich.
http://spciasna.pl

06 września 2020 09:25 | Aktualności

Przydział wychowawstw oraz sal lekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021
Przydział nauczycieli, przedmiotów i zespołów klasowych

 

Przydział wychowawstw i sal lekcyjnych