Plan lekcji znajduje się w menu głównym.

Dane teleadresowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej

Oświata

śląskie

lubliniecki

Ciasna

ul. Lubliniecka 21

Ciasna

42-793

sp.ciasna@interia.pl
SP Ciasna 34-3535612
SP Glinica 34-3512218
SP Molna 34-3535084

mgr Barbara Kaczmarek

mgr Urszula Woś

mgr Małgorzata Gzyl

mgr inż. Dagmara Witczak
dw_iod@onet.pl