Plan lekcji znajduje się w menu głównym.

Konkursy pozaszkolne

Aktualne konkursy pozaszkolne

Zapraszamy do udziału w pozaszkolnych konkursach plastycznych. 

Gotowe prace możemy zostawić w sekretariacie szkoły.

Temat pracy/ Organizator Opis wymagań

Termin dostarczenia do nauczyciela

Zgoda na udział

 

XXVII Wojewódzkiegi Konkurs Plastyczny

na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową – konkurs on-line

 


Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz dziecięcych zespołów plastycznych w ośrodkach kultury i placówkach oświatowych województwa śląskiego i przewiduje następujące grupy wiekowe:

  • 1 grupa – przedszkole
  • 2 grupa – klasy 1-3
  • 3 grupa – klasy 4-6
  • 4 grupa – klasy 7-8

 

Oryginalne prace należy przygotować w formacie A5.Prace należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez wykonanie zdjęcia lub skanu pracy plastycznej i przesłania jej wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i zgodą na przetwarzania danych osobowychna adres email kontakt@mdk.lubliniec.pl do dnia 25 listopada 2020 r.

UWAGA - WSKAZÓWKA!

Jak przesłać pracę, kartę zgłoszenia i zgodę w pliku dobrej jakości, ale bez użycia skanera?
Nowsze smartfony często mają w aparatach wbudowaną opcję skanowania dokumentów. Jest dostępnych również wiele aplikacji skanujących przy użyciu telefonu.

 

Dopuszczalne jest również przesłanie zdjęcia pracy, karty zgłoszeniowej i zgody. W takim przypadku zdjęcie musi wykonane, tak aby:

1)     praca/karta zgłoszenia/zgoda była dobrze i równomiernie oświetlona;

2)     zdjęcie było wyraźne, ostre i czytelne;

3)     kolory na zdjęciu były jak najbliższe oryginałowi (warto to sprawdzić na ekranie komputera);

4)     praca/karta zgłoszenia/zgoda wypełniała całe zdjęcie, bez zbędnych marginesów (zdjęcie można wykadrować na komputerze).


 25.11.2020r. 

Zgoda na udział

 

Konkurs Plastyczny na Ozdobę Bożonarodzeniową

GCKII Kochanowice

 

 

Tradycyjnie jak co roku Gminne Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach organizuje Konkurs Plastyczny na Ozdobę Bożonarodzeniową.

Jak masz dostarczyć wykonaną pracę? Należy zrobić maksymalnie 3 zdjęcia (dobrej jakości) wykonanej pracy i przesłać je nauczycielowi (stronazspciasna@gmail.com) wraz ze zdjęciem wypełnionej zgody.

Jak powinna wyglądać Twoja praca? Pozostawiamy Wam pełną dowolność: forma dowolna: płaska, przestrzenna, technika dowolna.

Kto może brać udział w konkursie? I Kategoria – przedszkolaki II Kategoria – uczniowie klasy I-III szkoły podstawowej III Kategoria – uczniowie klasy IV- VI szkoły podstawowej IV Kategoria – uczniowie klasy VII-VIII szkoły podstawowej V Kategoria – młodzież szkół ponadpodstawowych VI Kategoria – dorośli

Na laureatów przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody ;)

 

11.12.2020r.

Zgoda na udział w konkursie