Plan lekcji znajduje się w menu głównym.

Rada Rodziców

     W imieniu Rady Rodziców informujemy, iż składka na Radę Rodziców wynosi w roku szkolnym 2019/2020 : 
  
- 30 zł na pierwsze dziecko
- 20 zł na drugie dziecko
- 10 zł na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie uczęszczające do SP w Ciasnej.
 
Środki mogą być przeznaczone na:  
1. zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych, sportowych
2. organizację imprez/uroczystości organizowanych przez szkołę na rzecz uczniów lub środowiska
3. zakup nagród w konkursach organizowanych przez szkołę
4. pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników, zapomóg.                                                                          
5. finansowanie własnych projektów Rady Rodziców
6. częściowe sfinansowanie wycieczek klasowych
7. dofinansowanie działalności statutowej szkoły


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Ciasnej w roku szkolnym 2019/2020.                             

 Przewodnicząca: Marzena Witek-Cieśla

Zastępca: Patrycja Vieth-Wilczek

Sekretarz: Monika Vieth

Skarbnik: Aleksandra Vieth-Kłosińska

członkowie: Michalina Lisiecka, Katarzyna Ciwińska

ROZLICZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017-18

ROZLICZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016-17

ROZLICZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015-16